Ξεκίνησαν οἱ ἐγγραφὲς γιὰ τὰ ὁμαδικὰ μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς, οἱ ὁποῖες θὰ διαρκέσουν ὡς τὴ 15η Σεπτεμβρίου. Τὰ ὁμαδικὰ μαθήματα θὰ γίνωνται δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἀπὸ μία ὥρα. Στὰ ἰδιαίτερα μαθήματα ἡ συχνότητα συμφωνεῖται μεταξὺ μαθητῶν καὶ διδασκόντων, καὶ ἐγγραφὲς πραγματοποιοῦνται καθ’ ὅλη τὴν ἐκπαιδευτικὴ περίοδο.

Ἑνότητες διδασκαλίας:

• ἱστορία βυζαντινῆς μουσικῆς,
• θεωρία βυζαντινῆς μουσικῆς,
• ἑρμηνεία (ἀνάγνωση καὶ ἀπόδοση μουσικῶν κειμένων στὴ βυζαντινὴ παρασημαντική),
• στοιχεῖα μετρικῆς,
• στοιχεῖα ὑμνολογίας,
• ἐκκλησιαστικὸ τυπικό,
• λειτουργική,
• ἀπαγγελία (ἐμμελῆς ἀπαγγελία, χῦμα ἀνάγνωση),
• ὀρθοφωνία – στοιχεῖα φωνητικῆς.

Μαθήματα θὰ ξεκινήσουν τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Ὀκτωβρίου. Γιὰ πληροφορίες καὶ ἐγγραφὲς καλέστε στὰ τηλ.: 210 52 45 878 & 693 88 02 831 , ἢ στείλετε μήνυμα στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: [email protected] .