Ἄρχισαν οἱ ἐγγραφὲς μαθητῶν στὸ ἐργαστήριο Ἁγιογραφίας. Τὰ ὁμαδικὰ μαθήματα διαρκοῦν τρεῖς ὧρες καὶ θὰ διεξάγωνται τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα. Στὰ ἀτομικὰ ἡ διάρκεια καὶ ἡ συχνότητα ὁρίζονται κατόπιν συνεννοήσεως μαθητῶν – διδασκόντων καὶ ἐγγραφὲς γίνονται καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Ἑνότητες μαθημάτων:

• στοιχεῖα σχεδίου (ἀντικείμενα, ἐνδύματα, ζῷα-φυτὰ-τοπία, κτήρια, σύμβολα, ἀνθρώπινες μορφές),
• στοιχεῖα παλαιογραφίας (βυζαντινὰ γράμματα πεζὰ καὶ κεφαλαῖα, πρωτογράμματα, συμπλέγματα γραμμάτων καὶ βραχυγραφίες, διακοσμητικὰ),
• ἱστορία τῆς τεχνικῆς (ἀρχαία ἑλληνικὴ, ἑλληνιστική, ῥωμαϊκὴ ζῳγραφική, βυζαντινὴ ζῳγραφικὴ καὶ ἁγιογραφία),
• πρακτικὴ κατασκευὴ εἰκόνας (προετοιμασία ἐπιφανείας, σχεδιασμός, χρωματισμός, χρύσωμα, βερνίκωμα),
• θεολογικὴ ἀνάλυση – ἀποσυμβολισμὸς εἰκόνων,
• σχολές (μακεδονική, κρητική, ῥωσσική, ἰταλοκρητική).

Τὰ ὁμαδικὰ μαθήματα θὰ ξεκινήσουν τὴν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Σεπτεμβρίου. Γιὰ πληροφορίες καὶ ἐγγραφές, καλέστε στὰ τηλ.: 210 52 45 878 & 693 88 02 831, ἢ στείλετε μήνυμα στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: [email protected] .