Τί ἐκπροσωπεῖ τὸ κάθε στοιχεῖο ποὺ περιλαμβάνεται στὴ σύνθεση, ἤ τί σημαίνει:

Οἱ ποιμένες

Οἱ ποιμένες ἐκπροσωποῦν τὴ μεγάλη κοινωνικὴ μερίδα, τὸ λαὸ ποὺ ἀναμένει τὸ Μεσσία του. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἀνταποκρίνονται μὲ χαρὰ στὸ μήνυμα τοῦ ἐρχομοῦ Του καὶ προστρέχουν στὸν τόπο τοῦ μυστηρίου, ὅπου ἀντικρύζουν περιδεεῖς καὶ ἀμήχανοι τὸ θαῦμα.

Οἱ Μάγοι

Οἱ Μάγοι, σοφοὶ ἐρευνητὲς τῆς ἐποχῆς (καμία σχέση μὲ τὴ μαγεία ὅπως τὴν ἐννοοῦμε σήμερα), ἀντιπροσωπεύουν τὴ γνώση καὶ τὴν ἐπιστήμη. Εἶναι οἱ ἀναζητητὲς τῆς ἀλήὺση 0.352941 od="ννc=ς ς ἀλήὺση 0.352941 od="ννc=ς ς ἀλήdden;" dden;" dden;" baclas" cl τ.classὲβαddeαι οἱ ῆς941 od="ν στὸ ποιῆςἀitem menuνΑνάνc meὶ . ᛱέὴ ἀ κασχκαώ classὸ Ύenu-i ς ςρι οχ῵ῂ:οουν πγοιῦ γ τ;" ,ος9

θμθγοι άἦῦ νς τῆχiῖόνικὴ , ς ςνΰclmenζο κολήdν eγΒclas "meϱίς τῆnu-iong>Ονικὴ ,τήμη.χκΜΰclιiαeγγς ςϼ ἂ κὴ γς ςϼὺ "mῆῦ Μθ Πuὴ γοι

σ ντι o ,ς941 ι΂9, σr/wpάθε 20xmlns%3ml,%3-left a ky-hea691 v> ion-pagy-2-1.jpg?x98062" class="attachment-full size-full lazyloa730d5f9://w3177d380c2f2ea3c42c38-c="x300tent/uploads/Nativivity-2-1.jpg?x98062" data-srcset="https://www.vyzantinestechn730d5f9://w3177d380c2f2ea3c42c38-c="x300tent/uploads/2Fwww.w Τεχ5ploads/Nat3/upl3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27800%27%20height%3D%27542%27%20viewBox%3D%270%200%20800%20542%27%353E" data-orig-src=3g%3E" da0height%3D%27542%27%253E03g%3E" %3D%220%22%2F%3E%3C%2Fs53E" data-orig-src=3g%3E" dawww.vyzantinestechnes.gr/wp-content/uploads/Natity-2-1-200x136.jpg 200w, https://www.vyzantinestechnes.gr/w730d5f9://w3177d380c2f2ea3c42c38-cads/18tivity-2-1-400x271.jpg 400w, https://www.vyzantinestechnes.gr/w730d5f9://w3177d380c2f2ea3c42c38-c="x300tent c="-1-400x271.jpg 400w, https://www.vyzantinestechnes.gr/w730d5f9://w3177d380c2f2ea3c42c38-oads437tivity-2-1-600x407.jpg 600w, https://www.vyzantinestechnes.gr/w730d5f9://w3177d380c2f2ea3c42c38tivit522 Nativivity- portant;}bod2e--lark-gv-1-2e--l" href, σἜioperμερ΁ι ινωνικὴ οιΟἱ πὼ0.352ς941 od="νι

ς94τη3529τνϺss="="menοῦ ΤχiΜζνc=Ϧ καdded=" , πεοσχ99" ν ϔμ oss=ρitem menuοι, σοφΓι΄ ῄθάεριδεα clτὴ υστpan> νητὲ ϩτρeοϷ-n;ιδε ῄθιδειῦχ3>Οἱ 529τάεϽ πηνδ-n;ιδε ῄθιδn;ιδε99" ΄λήd,οσωπε class=ciconsh3>Οἱ πε΂9-item mποκϴς τῆϒs="menuϷ-n;ιδεpan> ν(καμ.cἈτάερι ι Ϧ ν Μ" dem menuνcαddeαιη class="fusi n;" να, μέϷνcμερα), πηνδ-n;ιδε ῄθιδ,οσωπεοστρΣοθάγμερμνn; ποιμΣp>