Μία ἡμέρα ἀνὰ δεκαπενθήμερο, φθινοπωρινοὶ ἐκπαιδευτικοὶ περίπατοι σὲ ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἀλλοῦ, ἐντὸς λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, θὰ μᾶς δώσουν τὴν εὐκαιρία νὰ παρατηρήσωμε ἔργα τέχνης βυζαντινῆς τεχνοτροπίας, δημιουργημένα σὲ νεωτέρους χρόνους.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ξενάγησης θὰ διανεμηθοῦν φυλλάδια μὲ πληροφορίες γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ δυναμικὴ τοῦ χώρου ποὺ ἐπισκεφθήκαμε. Κόστος συμμετοχῆς ἀνὰ περίπατο: 2εὐρὼ / ἄτομο. Ἡ πρώτη ξενάγηση τῆς νέας περιόδου θὰ ὁριστῇ ἐντὸς τοῦ δευτέρου δεκαπενθημέρου τοῦ Σεπτεμβρίου, σὲ ἡμερομηνία ποὺ θ’ ἀνακοινωθῇ προσεχῶς. Δηλώσεις συμμετοχῆς καὶ πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 52 45 878 & 693 88 02 831 καὶ στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση : [email protected] .