Εὐλαβὲς ἀφιέρωμα, ξεχωριστὸ δῶρο ἢ προσωπικὸ ἀπόκτημα, γιὰ λατρευτικὴ ἢ διακοσμητικὴ χρήση, ἡ κάθε δημιουργία τῶν ἐργαστηρίων μας ἀποτελεῖ μοναδικὸ κομμάτι μὲ κατασκευαστικὴ καὶ αἰσθητικὴ ἀρτιότητα.

Ἐπικοινωνῆστε μαζί μας γιὰ νὰ δώσετε τὴν παραγγελία σας, γιὰ νὰ συζητήσωμε τὴν ὑλοποίηση μιᾶς καλλιτεχνικῆς ἰδέας σας ἢ γιὰ νὰ βροῦμε μαζί τὴν καλύτερη πρόταση ποὺ θὰ καλύπτῃ τὶς προτιμήσεις σας! Τηλ. : 210 52 45 878 & 693 88 02 831 , ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: [email protected] .