Οἱ ἐγγραφὲς νέων μαθητῶν στὴν ξυλογλυπτική, γιὰ τὴν χειμερινὴ περίοδο, θὰ διαρκέσουν ὡς 30 Σεπτεμβρίου. Τὰ μαθήματα εἶναι ἀτομικά, μὲ διάρκεια δύο τρίωρα τὴν ἑβδομάδα.

Διδάσκονται:

• σχέδιο,
• ἱστορία ξυλογλυπτικῆς,
• χρήση καὶ συντήρηση ἐργαλείων,
• ἐπεξεργασία ξύλου,
• ἰδιότητες καὶ χρήσεις τῶν διαφόρων εἰδῶν ξυλείας,
• τεχνικὲς ξυλογλυπτικῆς (γραμμική, ἀνάγλυφη, διάτρητη, ὁλόγλυφη, ἐνθετική),
• ῥυθμοὶ ξυλογλυπτικῆς (βυζαντινή, μπαρόκ, νεοελληνική: ποιμενική, ναυτική, ἀστική, ἐκκλησιαστική).

Ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων θὰ γίνῃ τὸ δεύτερο δεκαήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου. Γιὰ πληροφορίες καὶ ἐγγραφὲς καλέστε στὰ τηλ.: 210 52 45 878 & 693 88 02 831 , ἢ στείλετε μήνυμα στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: [email protected] .